Muzyka współczesna

Muzyka współczesna w odróżnieniu od poprzednich okresów, charakteryzuje się wielką różnorodnością kierunków, nurtów, stylów i postaw indywidualnych. Muzyka XXI wieku to połączenie klasyczności z nowoczesnością, mieszanie stylizacji, czerpanie ze „starego”, ale przekładanie w innowacyjny sposób.

Tutaj króluje muzyka elektroniczna, jednakże symfoniczne, czy też elektryczne dźwięki nie są obce dzisiejszym artystom. Muzyka XXI wieku jest niczym nieograniczona, pełna ekspresji, emocji, to muzyka, która ma kilka podstawowych przesłań mianowicie, ma bawić, cieszyć, wyzwalać wulkan emocji (np. muzyka clubowa), ale także skłaniać słuchacza do refleksji, zadumy.

Rodzi wzruszenia, przenosi w zupełnie inny wymiar, pobudza fantazję pozwala artyście na sceniczne „wyżycie się”. Muzyka XXI wieku jawi się jako mozaika stylów, kierunków, technik, komponowania, wreszcie różnorodność indywidualność cech poszczególnych twórców.

Do najpopularniejszej muzyki XXI wieku można zaliczyć bardzo wiele stylów muzycznych tj. Pop, Dance, Hip Hop, R&B, Trance, House, Jazz oraz Rock.